Nieuws

BSO Het Kleine Prinsje in actie tegen zwerfafval

Vorige week stond bij de BSO van Het Kleine Prinsje in het teken van zwerfafval. Alle kinderen van de BSO hebben enorm veel rommel opgeruimd in de wijk rondom de BSO. Ook leerden de kinderen tijdens die week wat zwerfafval is en hoe je het kunt voorkomen.

De Friese Milieu Federatie slaat samen met IVN, Omrin, de gemeenten Harlingen en Waadhoeke de handen ineen om het zwerfafvalprobleem te lijf te gaan. Er zijn verschillende projecten ontwikkeld om zowel scholen als burgers te betrekken bij dit afvalprobleem. Inwoners, buurtverenigingen en sportclubs kunnen meedoen aan dit project door een eigen opruimactie te organiseren. Dit kan op een zelf gekozen datum. Meer informatie en aanmelden kan op www.samenfryslanschoon.frl.

Langs de Nederlandse snelwegen ligt ongeveer 100.000 ton zwerfafval. Zwerfafval staat bekend als één van de grootste ergernissen. Ook in Friesland is het een hardnekkig probleem. Zwerfafval kost jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Naar schatting belandt ruim vier procent van het huishoudelijk restafval op straat. Niet alleen slecht voor het milieu, maar het kost ook veel geld. In 2010 kostte het opruimen van zwerfafval in Nederland ruim 250 miljoen euro. Dat is ongeveer 15 euro per inwoner. Omgerekend naar Friesland komt dit neer op in totaal ruim 9,5 miljoen euro.

|Doorsturen

BuienradarAgenda