Nieuws

Breuk in hoofdriolering

HARLINGEN - Bij renovatiewerkzaamheden van Wetterskip Fryslân bij de Oude Trekweg aan de rioolzuivering is een breuk ontstaan in een hoofdrioolleiding. Hierdoor functioneert de afvoer van de diepriolering in Harlingen niet. Dat meldt de gemeente Harlingen op haar website.

Er is volgens het Wetterskip geen direct gevaar geweest voor de volksgezondheid. Op diverse locaties in het Oosterpark en de Spiker is vuil water in het oppervlaktewater terecht gekomen. Op een aantal locaties is daardoor vissterfte en stankoverlast opgetreden. Er wordt afgeraden om met het oppervlaktewater in contact te komen. Let daarbij ook op uw hond.

Het rioolwater wordt met tankauto’s afgevoerd naar de rioolzuivering. Wetterskip Fryslân werkt hard aan een noodpompvoorziening op de hoek van de Oude Trekweg met de Kanaalweg. De verwachting is dat deze vannacht operationeel is en de rioleringsproblemen weer opgelost zijn. Tot die tijd blijven de tankauto’s continu doorrijden. Naar verwachting rijdt er na 21.00uur geen vrachtverkeer meer door de woonstraten.

De gemeente Harlingen is inmiddels begonnen met het weghalen van dode vissen. Om de waterkwaliteit en zuurstofniveau weer op niveau te brengen gaat Wetterskip Fryslân de sloten in het Oosterpark en de Spiker doorspoelen met schoon oppervlaktewater.

|Doorsturen