Nieuws

Bouwers, douwers, rauwers en schouwers ontwerpen samen nieuw schoolplein ikc ’t Wad

Alle leerlingen van kindcentrum ’t Wad werken mee aan het nieuwe schoolplein. Met vak- en groepsoverstijgende activiteiten gaan ze ‘co-creëren’. Co-creëren is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces.  Het concrete einddoel van dit project: bijdragen aan de ontwikkeling van het ontwerp voor een nieuw in te richten schoolplein van ’t Wad.

 

Eerder waren er al twee zogenaamde spuugplannen aan de leerlingen gepresenteerd. Nadat de leerlingenraad hiermee langs de groepen was gegaan om een reactie van klasgenootjes te vragen, constateerden de leden van de pleincommissie dat deze werkwijze geen werkelijke verbinding teweegbracht en niet bijdroeg aan de betrokkenheid van de leerlingen. Dit was echter wel gewenst. Dit was het moment waarop Tamara Schoppert, ouder van ’t Wad, het pleinatelier bedacht.

Er zou door alle kinderen op verschillende manieren gewerkt en nagedacht worden over het plein. De belofte aan de leerlingen was dat hun werkstukken en ideeën als inspiratie werden gebruikt voor de uiteindelijke ontwerper(s) van het plein van ’t Wad.

 

Pleinatelier

De start van dit unieke pleinatelier begon met een toneelspel waarbij de leerlingen het plein in hun hoofden en harten mochten beleven. Door het spelen van de verschillende scènes was het de bedoeling dat de ruim 200 leerlingen zich op natuurlijk wijze zouden onderscheiden in de zogenaamde bouwers, douwers, rauwers en schouwers. Het principe dat hierbij werd gevolgd was de interesse en de keuze van de leerling. Na elke scene ging er een groep leerlingen uit. Dit waren die leerlingen  die door de scène waren geactiveerd en dus aan de slag wilden. En zo werd de groep steeds kleiner en kleiner en werd de bedrijvigheid in het kindcentrum alsmaar groter.

 

In alle lokalen werd een atelier aangeboden en het oranje Wad’n plein was omgetoverd tot een enorm atelier waar allemaal materiaal voorhanden was om elementen voor het plein te ontwerpen. Alle leerlingen konden, onder begeleiding van leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers, hun creativiteit omzetten tot iets tastbaars.

 

Pieter Breugel

Op het plein werd er gezaagd en getimmerd; in de personeelskamer waren de leerlingen met lapjes, wol en naald en draad in de weer. Buiten werden  niet alleen mooie plekken op het plein vastgelegd met behulp van de iPad, maar werd ook druk geschetst en gesport. Sommige leerlingen gingen met taal aan de slag en schreven een mooi verhaal over een plein. Weer anderen schilderden er lustig op los en uit het lokaal van groep 5 klonk een muzikale beleving van het plein. Het bleek ook ontzettend leuk te zijn om het schilderij Kinderspelen van Pieter Breugel te bestuderen en daarover in gesprek te gaan. Tevens was er een groepje razende reporters dat zich bezighield met de verslaggeving. Vol enthousiasme en in een zeer harmonieuze sfeer werd er door alle leerlingen met hart en ziel aan ideeën voor hun nieuwe plein gewerkt.

 

Woensdag 23 januari mochten de ouders en andere belangstellenden een kijkje nemen bij dit creatieve werkproces, waarin veel kansen zijn gecreëerd om leerlingen vanuit hun interesse aan de slag te krijgen. Dit bleek een groot succes met fantastische resultaten. Na deze bruisende dagen bepaalt de pleincommissie op welke manier ze verder de route richting het definitief ontwerp inzetten. Leerlingen, team en begeleiders hebben drie fantastische inspirerende en creatieve middagen gehad.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda