Nieuws

Boete van € 40.000 voor Omrin

HARLINGEN – De provincie Fryslân heeft Omrin twee boetes van € 20.000 opgelegd, wegens overtredingen tijdens een storing in de afvaloven op 6 oktober. Deze dwangsommen waren Omrin eerder opgelegd bij soortgelijke overtredingen in 2015. De ‘waarschuwing’ van toen is nu bij herhaling verbeurd.

De storing van 6 oktober, veroorzaakt door een gesprongen stoomleiding of klappijp, zette Harlingen in de stank. De provincie Fryslân heeft op basis van informatie van Omrin vastgesteld dat er sprake was van twee overtredingen: 1) de verbranding van afval was niet binnen vier uur gestopt en 2) er waren overschrijdingen bij de uitstoot van koolwaterstoffen en koolmonoxide. Na een grote storing in oktober 2015 heeft de provincie Omrin vijf dwangsommen opgelegd. Twee daarvan zijn dus nu verbeurd.

Afgelopen maandag was er weer een storing na een klappijp en dat was weer te ruiken in de omgeving van de afvaloven. Een woordvoerder van de provincie meldt dat ook nu gekeken zal worden naar overtredingen en eventuele dwangsommen. Ondertussen is de maat vol wat het Harlinger gemeenbestuur betreft. Wad’n Partij, Harlinger Belang, GroenLinks en D66 vroegen het college van B en W woensdag de afvaloven te sluiten. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Na enige discussie kwam Gerrit-Jan de Vries (VVD) met een compromis: de gemeenteraad en B en W gaan zo snel mogelijk met Provinciale en Gedeputeerde Staten in gesprek.

|Doorsturen