Nieuws

Boekpresentatie ‘Een rondje om de Wester’

Dominee Teunard van der Linden presenteert aanstaande donderdagavond (27 november) zijn verhalenbundel ‘Een rondje om de Wester’. Dat doet hij vanaf 20.00 uur in de Grote Kerk. De presentatie wordt live uitgezonden op YouTube (zoek naar Grote Kerk Harlingen).

Van der Linden zal de bundel toelichten in woord en beeld en een aantal exemplaren uitreiken aan ‘gewone’ Harlingers, waarover het boek ook gaat. Eeuwe Zijlstra zal het fraaie Hinsz stadsorgel bespelen met liederen en improvisaties passend bij het boek over de tijdsperiode van 1650-1898.

Het boek vertelt over de bouw, bloei en neergang van de Harlinger Westerkerk. Deze werd na de vrede van Münster ingericht in het oude militaire Blokhuis. Op het kruispunt van wegen rond de Westerkerk treffen we in de voorgeschiedenis enkele ‘groten der aarde’ aan, waaronder Caspar de Robles, Graaf van Aremberg, Viglius van Aytta en Willem van Oranje. Het verhaal van de Westerkerk ‘raakt’ aan de Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw, Franse tijd en ontwikkelingen in de 19e eeuw. Daarom is de cirkel rond het Blauwhuis (de latere kerk) op de cover van het boek een open cirkel, die ook past bij Harlingen als havenstad.

Vanzelfsprekend krijgt ook de Grote Kerk als moeder- en zusterkerk aandacht in het boek. Hetzelfde geldt voor het ruim twee eeuwen dominante stadscalvinisme, volgend op de vestiging van de Reformatie in Friesland. In de marge daarvan speelt zich het verhaal van de Harlinger schuilkerken af.

Het unieke verhaal van de Wester, dat in dit boek bloemrijk verteld wordt, maakt duidelijk dat de Harlingers van weleer niets menselijks vreemd was en de stad vanouds, behalve handelsplaats en nijverheidsstad, óók een plek was van priesters en predikanten, schoolmeesters, kosters, organisten en kerkmeesters. Een stad om trots op te zijn tegen de achtergrond van zijn veelkleurige geschiedenis.

Teunard van der Linden is sinds 2018 predikant van de Protestantse gemeente te Harlingen-Midlum, columnist bij het Friesch Dagblad en huidig voorzitter van de Werkgemeenschap van Kerken te Harlingen. Het boek kost € 12,50 en is verkrijgbaar op Prinsenstraat 1 (tot 30 november) en Kleine Voorstraat 72.

|Doorsturen

BuienradarAgenda