Nieuws

Bijzondere aanwinst voor Hannemahuis Harlingen

Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen heeft van het Rijksmuseum Amsterdam een prachtig zeventiende-eeuws portret van zeeheld Auke Stellingwerf (1635-1665) in langdurige bruikleen gekregen.

Postuum portret van Auke Stellingwerf (1635-1665) door Lodewijk van der Helst, 1670, door Rijksmuseum Amsterdam in langdurige bruikleen gegeven aan Gemeentemuseum het Hannemahuis te Harlingen.

Het portret is in 1670, enkele jaren na de dood van Auke Stellingwerf, geschilderd door Lodewijk van der Helst. Auke Stellingwerf werd in Harlingen geboren en maakte snel carrière bij de Admiraliteit in Friesland. In 1665 werd hij luitenant-admiraal.

De Republiek der Nederlanden was toen met Engeland verwikkeld in de Tweede Engels-Nederlands Oorlog. De strijd ging om de onderlinge handelsconcurrentie op zee.

Op 13 juni 1665 sneuvelde Auke Stellingwerf in de Slag bij Lowestoft, als bevelhebber van het vierde eskader op de Zevenwolden. Hij was nog geen 30 jaar oud.

Tijdens deze slag verloor de Republiek maar liefst 17 van de 103 schepen en een geschatte 5500 matrozen. Drie van de zeven Nederlandse admiraals, waaronder Auke Stellingwerf, overleefden de slag niet. De Slag bij Lowestoft werd hiermee de zwaarste nederlaag uit de maritieme geschiedenis van de Republiek. Auke Stellingwerf werd als luitenant-admiraal opgevolgd door Tjerk Hiddes de Vries.

Op het fraaie portret is de kogel afgebeeld waardoor hij dodelijk werd getroffen, zijn commandostaf, een globe en kostbaarheden die bij zijn functie hoorden. In het Hannemahuis is het te zien tussen andere voorwerpen die herinneren aan de roemruchte geschiedenis van de Admiraliteit in Friesland, een van de voorgangers van de Koninklijke Marine.

Het contact met het Rijksmuseum is de laatste jaren versterkt door de tentoonstellingen van de Stichting de vijf samenwerkende musea in Nederland. Tot en met 14 november 2021 is de prachtige expositie ‘Hoge Luchten, schatten uit het Rijks’ nog te zien in het Hannemahuis. Twee vliegen in een klap; de mooie nieuwe aanwinst en een fraaie expositie.

|Doorsturen

BuienradarAgenda