Nieuws

Bijzonder optreden shantykoor de Skúmkoppen

Dinsdagavond trad shantykoor de Skúmkoppen op in De Spiker. Het was niet zomaar een optreden. Koorlid Siep Poelsma, die in het Hospice verblijft, had de wens geuit om het koor nog eenmaal te zien optreden. Het kameraadschappelijk gevoel binnen het koor is groot en natuurlijk werd aan Sieps wens gehoor gegeven.

Door Ubbo Posthuma

 

Siep Poelsma tussen zijn koorleden. (Foto: Peter Hans)

Het befaamde Harlinger koor stond onder leiding van Jacob Sytsma. Spreekstalmeester was Hermanus Weewer die de te zingen nummers op soms humoristische wijze naar voren bracht. Natuurlijk werd begonnen met het ‘Skúmkoppenlied’, gevolgd door onder meer ‘De Seeman’. Iets bekender waren de nummers ‘De zoute zee’, met Jelle Smid als solist, ‘Rose of Tralee’ en het Kroatische nummer ‘Polegala’.

“Die lui kanne oek alle talen”, liet een bewoonster zich ontvallen, toen later ook nog in het Russisch werd gezongen.  De vele aanwezige bewoners van de Spiker genoten met volle teugen en ook de twee oud-leden Hessel Tot en Jos van Slooten zongen mee. Het eerste blok werd besloten met ‘Gals o’ Dublin Town’, ‘Roll Alabama’, solistisch uitgevoerd door Cees Amels, ‘Curaçao’ en ‘John Kanaka’ met Meine Zijlstra als solist. 

 

Toen na een korte pauze de kelen weer enigszins gesmeerd waren, werd begonnen met het tweede blok. De Friestaligen gingen er eens goed voor zitten bij het nummer ‘Hert Fan Fryslân’. Natuurlijk kon ‘I’l Tell Me Ma’ niet op het repertoire ontbreken. Intussen was Siep Poelsma tussen de leden van het koor gereden en zong hij uit volle borst mee. Theo Rinia vertolkte het lied ‘Avond op de rede’. Het koor ging weer verder met ‘Rose of Allendale’ en ‘West zuid west van Ameland’, waarbij de armspieren van de toehoorders het moesten ontgelden. Jan Deelstra en Klaas Bakker soleerden bij het nummer ‘Syn Leafde foar see’. Natuurlijk had Leo Tersmette niet voor de flauwekul een kokstenue aan. In ‘Allerbeste Koch’s’ liet hij inderdaad horen op zanggebied de allerbeste kok te zijn. Klaas Bakker liet zich solistisch horen bij het prachtige nummer ‘See, See do wide see’. De avond werd besloten met ‘Rolling home’.

 

Voorzitter Hermanus Weewer bedankte alle aanwezigen namens het hele koor. Hij wendde zich tot Siep Poelsma, om de toezegging te doen, dit concert nog eens te herhalen als de tijd er nog is. Waarop Siep reageerde: “Ik gaan nog lang niet dood seun.” Met de nodige emotie bedankte Poelsma zijn koorleden voor het mooie optreden. Hij had bijzonder genoten. Ook activiteitenbegeleidster Pietsje van der Wal sprak haar dank uit voor het belangeloze optreden van de Skúmkoppen, niet alleen voor de Hospice maar voor de hele Spiker. Na afloop werd door de koorleden nog even gezellig nagezeten met een hapje en drankje.

 

|Doorsturen