Nieuws

Bewoners bijzonder positief over Bynia State

Veel belangstelling bij de wijkschouw in de Bynia State vorige week. Naast burgemeester Roel Sluiter, teamleider Peter van der Veen, wijkagent Broer de Jong, raadsleden Edwin Helvrich (PvdA), Ron Leen (PvdA), Bartele Boersma (PvdA), Ida Soolsma (HB) en Ankie Hoendervoogt (HOOP). En buurtbewoners Bas de Haas (voorzitter wijkvereniging), Lammert Belstra, Sjoerd Helfrich, Joop Dijkstra, Frans Blom, Rob den Breejen en Max Meier.

Door Ubbo Posthuma

Een uitgelaten gezelschap voor de wijkschouw Bynia State. Vlnr. Peter van der Veen, Broer de Jong, Ron Leen, Adry Attema-Dijkstra, Ankie Hoendervoogt, Bas de Haas, Rob den Breejen, Roel Sluiter, Bartele Boersma, Edwin Helvrich, Lammert Belstra, Sjoerd Helfrich, Frans Blom, Max Meijer en Ida Soolsma. Op de voorgrond Joop Dijkstra. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Wijk- en dorpencoördinator Adry Attema-Dijkstra heette iedereen om 16.30 uur hartelijk welkom en liet weten dat de laatste wijkschouw hier plaatsvond op 8 mei 2017. Daaruit bleek dat de bewoners tevreden waren over hun wijk. Toch blijven er altijd puntjes die aandacht vragen. Al lopend door de wijk kwam de hondenpoep weer ter sprake, maar ook de geluidsoverlast van de N31. Aangezien dit een rijksweg is zal hierover contact met Rijkswaterstaat gemaakt moeten worden.

 

Volgens voorzitter De Haas zijn er te weinig parkeermogelijkheden in Bynia State. Er zijn veel werkbusjes en ook hebben veel bewoners twee of zelfs meerdere auto’s. Verkeersdeskundige Gerard Dijkstra van de gemeente Harlingen zal de parkeerdruk onderzoeken. Aardig detail was het ‘hoge druk huisje’ in de wijk, dat zorgt voor doorvoer van Russisch gas naar onder andere de eilanden.

De verkeersdruk op de Kimswerderweg is aanzienlijk toegenomen. Dat vond ook Max Meier die aan die weg woont. “Mien theekopkes staan vaak te trillen op tafel”, liet deze ouwe seun weten. Waarop iemand anders reageerde: “Dan kanst beter koffie drinken seun, die binne zwaarder.” Feit is wel dat Meier gelijk heeft, en dat vrachtwagens die winkelcentrum Kimswerda moeten bedienen, voorheen de afslag naar de Kimswerderweg namen. Maar nu die er niet meer is rijden ze via Kimswerderlaan en Kimswerderweg naar het winkelcentrum. 

Meer in de papieren Harlinger Courant van vrijdag 19 oktober.

|Doorsturen