Nieuws

Beleefmiddag Simon Vestdijk Franeker drukker dan vorig jaar

FRANEKER - Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool breekt de tijd aan om zich te oriënteren op hun schoolkeuze. Woensdagmiddag bezochten kinderen uit onder andere Franeker, Winsum, Easterlittens, Harlingen en Tzummarum de Beleefmiddag op RSG Simon Vestdijk locatie Franeker.

Bij docent Gerrit Schukken maken de leerlingen een schilderij met een opstelling waarin techniek, natuurkunde en creativiteit samen komen. (Foto: RSG Simon Vestdijk-Franeker)

In een zestal groepen volgden de bijna 100 kinderen - 30 procent meer dan vorig jaar - een programma waarin ze kennismaakten met de school voor vmbo, vmbo-Iwoo en mavo aan de IJsbaanweg.

“We willen de kinderen op zo’n middag in een prettige sfeer een reëel beeld van onze school geven”, vertelt locatiedirecteur Sydo de Jong. “Ze hebben samen muziek gemaakt, volgden een korte les reanimeren op oefenpoppen en met behulp van een constructie waarin natuurkunde, techniek en creativiteit samenkomen hebben ze geschilderd.”

“Maar ook onderdelen van vakken die op het eerste gezicht wat minder uitdagend zijn, komen op zo’n middag aan bod. Zo kregen ze een brokje theorie bij Zorg & Welzijn, bij Nederlands hebben ze een gedicht geschreven en bij wiskunde losten ze samen met de docent een som op. Dat lijkt wat minder spectaculair misschien, maar als het dan lukt, geeft dat ook veel voldoening.”

Dat de beleefmiddag deze keer aanzienlijk meer kinderen trok dan vorig jaar, was ook voor de directeur een verrassing. “De docenten, het gebouw, de kleinschaligheid van de school, dat is allemaal niet veranderd. Waar we wel vol op inzetten is begeleiding en coaching. We sturen aan op zelfstandigheid en zelf verantwoordelijkheid nemen, als voorbereiding op hun latere carrière.”

“Daarnaast proberen we optimaal de moderne digitale mogelijkheden te benutten. We zien namelijk dat lesstof beter blijft hangen als we het zowel in een boek als via digitale lesmethodes met actuele filmpjes en animaties aanbieden. Als team werken we daar hard aan omdat we constateren dat de resultaten beter worden. En dat is uiteindelijk wel de bedoeling, dat ze hier wat leren.’’

RSG Simon Vestdijk Franeker houdt 4 februari een doe-middag voor kinderen die de Beleefmiddag hebben gemist of nog een keer willen kijken. Gewoonlijk kunnen ook de ouders een kijkje nemen op de school, maar daar komt dit jaar een online-presentatie voor in de plaats. Ouders kunnen woensdag 2 december via www.ontmoetsimonvestdijk.nl een online voorlichtingsavond bijwonen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda