Nieuws

Bediening Tsjerk Hiddessluis opnieuw aangepast wegens droogte

In verband met de aanhoudende droogte past de provincie de bediening van de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen aan. De maatregel gaat morgenochtend (woensdag 25 juli) om 06.00 uur in en is genomen in overleg met het Wetterskip Fryslân.

Tijdens de spuidebieten – de periode waarin brak binnenwater gespuid / geloosd wordt op de Waddenzee – wordt niet meer geschut. Daarnaast wordt met het doorlaten van schepen gewacht totdat de sluiskolk helemaal vol ligt. Dit is efficiënter en spaart binnenwater. Vrachtschepen gaan voor. Pleziervaartuigen moeten rekening moeten houden met langere wachttijden.

De maatregel is een aanvulling op de aanpassing van het schutregime enkele weken geleden. Het doel is om het verlies van kostbaar zoet binnenwater zoveel mogelijk te beperken.

 

|Doorsturen