Nieuws

Olie-bestrijding Waddenzee en Nederlands-Caribische eilanden

BDS-Harlingen sleept twee grote aanbestedingen binnen

HARLINGEN - BDS-Harlingen is erin geslaagd twee grote Europese aanbestedingen op het gebied van oliebestrijding te winnen: 1) de inzet bij milieu-calamiteiten op de Waddenzee, vijf jaar voor opdrachtgever Rijkswaterstaat (met verlengingsmogelijkheid twee jaar) en 2) het leveren van olie-bestrijdingsmaterieel aan het Nederlands-Caribisch gebied, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, eveneens in opdracht van Rijkswaterstaat. Door de aanbestedingen breidt BDS uit met ongeveer vier arbeidsplaatsen. En BDS breidt uit met een showroom.

De containers gingen gisteren op transport. Vlnr Stefan Rozema, Hugo Alkema, Harmen Dijkstra, André Borsch, Sjors Schonewille en René de Jong. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

BDS-Harlingen is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van milieubelastend materiaal, zoals olie, paraffine, dode vissen en blauwalg. De afgelopen 25 jaren heeft BDS-Harlingen laten zien, dat het bedrijf op een zeer professionele wijze ruimingen kan verrichten. Zo werd niet alleen olie verwijderd, maar ook een aantal dode potvissen en onlangs op Texel een vinvis en in Zeeland twee walvissen. Langs het IJsselmeer zijn diverse hoeveelheden olie verwijderd, onder andere afkomstig van gezonken schepen in havens. Ook het recent schoonmaken van het strand van Vlieland in verband met paraffine-vervuiling werd deskundig door BDS ter hand genomen.

 

Wadcrawler

In de offerte werd onder andere de zogenaamde Wadcrawler aangeboden, een superlicht voertuig dat ingezet kan worden bij het ruimen op drooggevallen gebieden. Deze Wadcrawler is ontworpen door BDS. BDS Harlingen heeft met eigen middelen de constructie van dit innovatieve vervoermiddel mede gerealiseerd.

 

BDS-Harlingen is de huidige aannemer van het contract ‘Oliebestrijding Waddenzee’ en heeft de afgelopen jaren een veelheid aan innovaties doorgevoerd . Zo werd naast de genoemde Wadcrawler met een collega-aannemer ook een nieuwe skimmer ontworpen. Dit is een olie-stofzuiger die zeer snel kan worden ingezet. Ook bij ondiep water is deze skimmer uitermate geschikt om effectief en efficiënt olie te kunnen ruimen.

 

Waddenvereniging

Voor zowel de Wadcrawler als de skimmer bestaat veel internationale belangstelling. De directie van BDS-Harlingen is volop bezig het belang van dergelijke middelen aan te tonen. Middelen die dus in de eigen (oefen)praktijk hebben bewezen van meerwaarde te zijn bij olierampen.

Ellen Kuipers van de Waddenvereniging is zeer tevreden met BDS als winnende aannemer van het contract Waddenzee : “BDS werk professioneel en met veel kennis over oliebestrijding. Milieu staat bij BDS hoog in het vaandel en ook de kennis van het Waddengebied is uitzonderlijk.”

 

Met de levering van oliebestrijdingsmaterieel aan het Caribisch gebied, na wederom een winnende Europese aanbesteding, neemt BDS een internationale stap. Het bedrijf verwacht hiermee ook in andere gebieden in de wereld dergelijk materieel te kunnen leveren. BDS maakt hierbij gebruik van de kennis die men zelf heeft opgedaan met olie-ruimingen en adviseert vervolgens de klant. Er zijn weinig bedrijven in de wereld die zowel de rol hebben van uitvoerder/aannemer, als leverancier.

 

Containers

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de gewonnen aanbestedingen in gang te zetten. Vooral het vervoer naar het Caribisch gebied zal, door orkaangevaar op het eiland Sint Maarten, een uitdaging zijn. In totaal moeten er 15 containers naar de eilanden worden vervoerd die allemaal gevuld zijn met high-tech olie-bestrijdingsmaterieel. Dit materieel kan door de plaatselijke autoriteiten worden ingezet als er milieurampen dreigen. Het terrein rondom de panden van BDS is inmiddels geheel geel gekleurd door de containers die volledig in de kleuren van Rijkswaterstaat zijn gespoten. In de zomerperiode zullen de containers worden verscheept. Personeel van BDS zal op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius begeleiding en trainingen gaan geven aan de lokale bevolking. De eerstvolgende drie jaren zal BDS regelmatig afreizen om deze ondersteuning ook verder vorm te geven.

 

Naast uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen, breidt BDS ook uit aan de Nieuwe Vissershaven: BDS heeft daar een tweede kantoor aangekocht. Dit kantoor, inclusief showroom en werkplaats, zal het centrum worden van waaruit speciale projecten, zoals de Caribische levering, zullen worden geregisseerd en geproduceerd. In de showroom zullen materialen worden opgesteld voor (potentiele) binnen- en buitenlandse opdrachtgevers. Op verzoek kan in de nabij gelegen haven een oefening worden georganiseerd. Dit is, wereldwijd gezien, het eerste bedrijf dat een showroom opent met daarin hoogwaardig equipment op het gebied van oliebestrijding. 

|Doorsturen