Nieuws

Appartementengebouw Oosterhof: meerwaarde voor Harlingen

Nu Bloemisterij en Tuincentrum van der Meer is verkast naar Oostpoort, en het terrein aan de Groen van Prinstererstraat braak ligt, is de weg vrij voor de bouw van appartementengebouw Oosterhof, met 25 koopappartementen. Althans, als de provincie Fryslân en de gemeenteraad akkoord gaan.

Het bouwplan van Harns Invest valt buiten de woningbouwafspraken met de provincie. De provincie verwacht krimp in Noordwest-Friesland, en wil onderbouwd zien waarom Oosterhof wel past binnen de woningmarkt.

Volgens wethouder Hein Kuiken biedt het plan van Harns Invest meerwaarde voor Harlingen. En er is dan wel sprake van krimp in Noordwest-Friesland, zei Kuiken woensdag in een commissievergadering, maar volgens Kuiken komt er een trek naar de grotere kernen Franeker en Harlingen. “Wij denken dat we met ons voorzieningenniveau en uitstraling mogen rekenen op bescheiden groei.” Er wordt momenteel gewerkt aan een woningmarktanalyse, die dat moet bevestigen.

Verder moet de Harlinger gemeenteraad nog instemmen met de plannen, en zij lijkt tot dusver positief. Het gebouw wordt 15 meter hoog met een hoogteaccent op de hoek naar 18 meter. Dat is 3 meter hoger dan de maximale bouwhoogte die de gemeente doorgaans hanteert. De notitie hoogbouw maakt daar overigens op deze plek wel een uitzondering voor. Afwijken kan alleen met instemming van de raad.

Het gebouw past volgens wethouder Kuiken in de omgeving, waar al enkele andere wat grotere gebouwen staan. Het wordt een landmark bij de nieuwe N31. Het plan heeft een hoog duurzaamheidsniveau en wordt levensloopbestendig ontworpen. Meer informatie op www.oosterhof-harlingen.nl.

Overigens heeft Harns Invest ook plannen voor woningbouw op de locatie van schildersbedrijf Koopmans aan de Kimswerderweg. Daarover binnenkort meer in de HC. 

|Doorsturen

BuienradarAgenda