Nieuws

Alzheimer Café Noordwest Friesland komt in Harlingen

Het Alzheimer Café Noordwest Friesland heeft op maandag 4 maart aanstaande een bijeenkomst in Woonzorgcentrum De Spiker (Saltryperlaan 1). Het thema van de avond is ‘Dementie, hoe ga je er mee om?’ De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Martijn Schotkamp, gezondheidszorgpsycholoog van de Kwadrantgroep, zal u in het eerste deel meer vertellen over verschillende vormen en stadia van dementie. Het is echter vooral de bedoeling dat u, als u weer naar huis gaat, het gevoel heeft dat er veel praktische adviezen zijn besproken over hoe je nu met deze ziekte omgaat. Bij de omgang met mensen met dementie dienen we met veel factoren rekening te houden. Hierbij valt te denken aan iemands levensgeschiedenis, persoonlijkheid, lichamelijk functioneren en de fysieke en sociale omgeving. Er zal geprobeerd worden het antwoord op deze vragen te koppelen aan een specifieke vorm en stadium van dementie, zodat alle aanwezigen hier wat aan hebben: wat doe je wel qua benadering en wat juist niet? Vanzelfsprekend zal er ook weer ruimte zijn voor vragen en persoonlijke ervaringen.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum Het Bildt, Thuiszorg het Friese Land en Ouderenwerk Waadhoeke.

|Doorsturen