Nieuws

Alzheimer Café Noordwest Friesland

Op dinsdag 27 november is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland in woonzorgcentrum Saxenoord (Prinses Beatrixstraat 1 te Franeker.) Grietje Albada gastspreker; zij is vrijwilliger bij Alzheimer Nederland en voor haar pensionering werkzaam als maatschappelijk werkster. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Het programma wordt verdeeld in twee thema’s: onbegrepen gedrag en autorijden bij dementie. Het thema onbegrepen gedrag is met name toegespitst op wanen, hallucinaties en delier. Als je iets ziet wat volgens een ander er niet is of als je iets hoort wat de ander niet hoort, is dat dan een waan, een hallucinatie of een delier? En hoe ontstaat nu zoiets?

Het thema autorijden bij dementie is voor velen een beladen onderwerp. Hoe zit dat nu precies als je de diagnose ziekte van Alzheimer gekregen hebt? Moet je dan meteen je auto wegdoen of zijn er nog opties om langer door te mogen rijden?

Het programma zal zoveel mogelijk interactief zijn en de inhoud van de avond zal mede worden bepaald door uw vragen en ervaringen. Het Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum Het Bildt, Thuiszorg het Friese Land en Ouderenwerk Waadhoeke.

|Doorsturen