Nieuws

Alle Bruggenbouwers nog eenmaal bij elkaar

Alle Bruggenbouwers van Noordwest Friesland 2018 hadden dinsdag een feestelijke ontmoeting. Samen met betrokkenen, bestuursleden en medewerkers van Stichting Present werd teruggekeken op een jaar met elke maand een nieuwe bruggenbouwer.

Present Noordwest Friesland wil als makelaar in sociale betrokkenheid samen bouwen aan een maatschappij die naar elkaar omziet. De stichting organiseert praktische projecten en ontmoetingen tussen groepen vrijwilligers voor mensen met onvoldoende netwerk, onvoldoende geld en/of onvoldoende gezondheid in de hele regio. Vanwege een bijzonder sociaal project dat Present in 2017 organiseerde, kreeg de stichting in 2018 de titel ‘Bruggenbouwer van het jaar’ met de bijbehorende bokaal in bezit. De bokaal ging vervolgens door het hele werkgebied met als doel: initiatieven onder de aandacht brengen, organisaties en personen verbinden en lokaal meer bruggen bouwen.

 

Vanuit verschillende sectoren zoals politiek, armoede, zorg, scholen, vluchtelingen, bedrijven en vrijwilligerswerk zijn er belangrijke bruggen belicht. De reis van de bokaal ging het afgelopen jaar door de hele regio (van Harlingen naar Franeker, Boer, Tritzum, Menaam, Sint Annaparochie, Deinum en weer terug naar Franeker).

De twaalf Bruggenbouwers van Noordwest Friesland zijn: Hein Kuiken (wethouder gemeente Harlingen), Cees Glashouwer (voedselbank), Johan Haverkort (Humanitas), Detsje Holtrop (Zorgbureau Stabiel), Lammert Pater (Zorghoeve Tritzum), Frans Nieuwhof (voorzitter CCNWF), Douwe Gerlof Heeringa (Bestemming Noardwest), Oene Krist (O3 leren en werken in je eigen regio), Marjan van der Heide (Steunpunt Vluchtelingen), Tietsia Wentink (Kernvrijwilliger Deinum), Marga Waanders (burgemeester Waadhoeke) en Gea Iedema (bestuurder en netwerker). Als herinnering ontvingen ze allemaal een certificaat met daarop de titel en maand waarin ze bruggenbouwer waren.

 

Coördinator Anja Schilder van Stichting Present Noordwest-Friesland stond stil bij elke bruggenbouwer en schetste de ontmoetingen, die elk op zich uniek zijn geweest. De bruggenbouwers hebben door hun inzet en werk een belangrijke rol vervuld voor de sociale cohesie in de samenleving.

Present Noordwest Friesland bestaat dit jaar drie jaar en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Haar missie: nog meer mensen uitdagen zich in te zetten voor hun kwetsbare naaste als aanvulling op de professionele hulpverlening. De steeds groter wordende stichting, die inmiddels twintig vaste vrijwilligers en een betaalde coördinator van twaalf uur omvat, komt in 2019 voor een grote uitdaging te staan. De 3-jarige startsubsidie van het Oranjefonds en het Kansfonds loopt namelijk ten einde. Gezocht wordt nu naar steun van de overheid (gemeenten), bedrijven, kerken, woningstichtingen, fondsen en andere gulle gevers. Er blijft geld nodig voor het professioneel begeleiden van vrijwilligersgroepen die projecten ‘achter de voordeur’ uitvoeren. Stichting Present kan uw inzet, hulp en/of bijdrage daarom goed gebruiken. Meer info op www.presentnwf.nl.

|Doorsturen