Nieuws

Algemene Ledenvergadering Ondernemend Harlingen

De Businessclub van Ondernemend Harlingen bracht afgelopen woensdag ondernemers en leden samen in het Entrepotgebouw. Bij binnenkomst werd iedereen gecontroleerd op zijn of haar coronapas. Op het programma stond de Algemene Ledenvergadering waarin een update werd gegeven over het bestuur, financiën en andere zaken.

Door Ubbo Posthuma

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Daarnaast was er volop tijd om vooral veel voor bijpraten, ontmoeten, eten, borrelen en gezelligheid. Het natje en droogje werd verzorgd door Grieks restaurant ‘Tasty Samos’, ‘Hippe Frieten’ van Cor en Wietske Boonstra en ‘Broodje Nuchter’. Om de gezelligheid te verhogen was er muziek van Johan Schlecht uit Bolsward. Het Entrepotgebouw was vakkundig door In4More ingericht.

Marco van der Voorn van de Businessclub heette alle aanwezigen, mede namens de bestuursleden Menno Mensonides en Olaf Hermus, hartelijk welkom. Hij was blij dat er eindelijk weer iets georganiseerd kon worden en liet het programma voor deze avond even de revue passeren.

Voorzitter Gerard de Boer opende de vergadering. De laatste vergadering werd op 23 januari 2020 gehouden. Begonnen werd met de bestuurssamenstelling. Milan Grijmans en Janco Hiemstra hebben afscheid van het bestuur genomen. Dat hield in dat er een secretaris en penningmeester moesten komen. “Na een lange zoektocht hebben we die gevonden. Martine Hogerhuis als penningmeester en Nicoline de Jong als secretaris. Daar zijn we heel blij mee en dat betekent dat het bestuur nu compleet is en dat we weer voortvarend vooruit kunnen”, aldus voorzitter De Boer. 

Afscheid van de ‘oude’ bestuursleden wordt vergezeld van een bloemetje. Helaas konden zij niet aanwezig zijn; de bloemen worden bij hen thuis afgeleverd verzekerde de voorzitter. Ook afscheid van mannen die de club altijd ondersteunden. Dat waren Paul Kwast, Marius Sterk en Johan Dijkstra. Zij waren wel aanwezig en ontvingen een welverdiende bloemenhulde alsmede applaus uit de zaal. Zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet. Volgens de voorzitter wordt het nog een hele uitdaging om daar nieuw kandidaten voor te vinden.

Het volgende punt was de herstructurering van de organisatie. Wat betreft de reclamebelasting kon de voorzitter mededelen dat die dit jaar niet wordt geïnd. De gemeente int normaal gesproken de gelden afkomstig uit de reclamebelasting en sluist het bedrag door naar de Stichting Ondernemersfonds, met daar bovenop een gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage gaat wel naar het ondernemersfonds. Verder werd de Raad van Toezicht uitgebreid met Diana Vennema. Het financiële plaatje toonde een rooskleurig beeld. Dit komt mede door de verkregen subsidie en het niet doorgaan van evenementen. “We hebben dus gespaard”, zei De Boer. “We gaan sparen voor het moment dat het weer kan en mag. Ook met name voor Sail 2022 hebben we dan wat meer armslag.”

Om voortaan wat professioneler te gaan werken, ook een wens van de gemeente, heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij provincie Fryslân om een ‘binnenstad-manager’ aan te trekken. Dat is Willem Woudstra uit Kollumerland geworden, dit voorlopig gedurende een jaar. Woudstra stelde zich even voor. Hij werkte bij de Sociale Dienst en had na 20 jaar alle functies gehad. Hij wilde graag in aanraking komen met enthousiaste mensen die plannen hebben. Na zijn opleiding aan de Leeuwarder Business School is hij beleidsambtenaar geworden, projectleider, directeur van de haven van Lauwersoog, directeur bedrijvencentrum Dokkum en de laatste jaren werkzaam op het gemeentehuis van Dokkum. “Deze man kan voor Harlingen veel betekenen”, liet voorzitter Gerard de Boer weten. De prioriteit van Woudstra betreft de leegstand in de binnenstad. Ook de beeldkwaliteit van de Grote Bredeplaats, Voorstraat en Kleine Voorstraat.

Woudstra liet weten gesprekken te hebben gevoerd met ambtenaren en ondernemers, die allemaal kunnen vertellen wat beter moet. Maar niemand komt met een oplossing. Ook wat het parkeren op de Voorstraat betreft heeft Woudstra ideeën. Voorzitter De Boer liet weten blij te zijn met een onafhankelijk iemand die de problemen kan aanpakken en er neutraal in komt.

Daarna besloot dec voorzitter onder dankzegging de vergadering met de toezegging dat in het voorjaar van 2022 weer een Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden. Voor de aanwezigen was er nog alle gelegenheid voor een netwerkborrel.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda