Nieuws

Afvaloven verbruikt meer aardgas dan verwacht

HARLINGEN – De afvaloven van Omrin verbruikt structureel meer aardgas dan voorspeld. Dat heeft stichting Afvaloven Nee vorige week bekendgemaakt. Uit de evaluatie van de milieueffectrapportage blijkt dat Omrin van 2011 tot en met 2015 per jaar gemiddeld 3.200.000 kubieke meter meer aardgas verstookte. Daardoor was het rendement van de afvaloven of reststoffen-energiecentrale (REC) gemiddeld 7 procent lager dan voorspeld.

De evaluatie werd in opdracht van de Friese milieudienst Fumo uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau LievenseCSO. Voordat de afvaloven in gebruik werd genomen, ging Omrin uit van een aardgasverbruik van 5 miljoen kuub aardgas per jaar. In de praktijk bleek dat (van 2011 tot en met 2015) op te lopen tot 8,8 miljoen kuub.

 

De overschrijding komt met name doordat de zoutfabriek (de grote stoom-afnemer van de REC) een hogere stoomtemperatuur nodig heeft dan de afvaloven kan produceren. Om corrosie in de ketel te voorkomen, is de stoomtemperatuur gelimiteerd tot 420 graden Celsius. In een aparte aardgasgestookte oververhitter wordt de stoomtemperatuur op 465 graden Celsius gebracht. Hierdoor zijn zowel de bruto stoomproductie als de bruto elektriciteitsproductie - en dus het rendement - lager dan verwacht.

 

“Het feit dat de REC warmte aan Frisia levert, zorgt per saldo voor een enorme totale besparing van fossiele brandstof bij de zoutproductie in Harlingen”, aldus Omrin-woordvoerder Jelmar Helmhout. In een folder meldde Omrin eerder dat de zoutfabriek dankzij de afvaloven jaarlijks 75 miljoen m3 aardgas bespaart. Helmhout meldt verder dat er in 2017 een tweede turbine is gekomen, en dat het rendement daardoor sterk is toegenomen. “De REC is een AVI/AEC met één van de hoogste energierendementen, waar we enorm blij mee zijn, omdat dit feitelijk zeer gunstig is voor het milieu.” De vraag hoeveel het extra aardgas heeft gekost, laat Helmhout onbeantwoord.

 

De gemeente Harlingen heeft onlangs besloten onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevolgen van sluiting van de afvaloven. Volgens stichting Afvaloven Nee moet in dat onderzoek ook worden meegenomen wat de gevolgen voor het milieu zijn als de afvaloven blijft draaien. Hans Gillissen, woordvoerder SAN: “Het klimaatakkoord zet in op reduceren van gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. Het kan niet zo zijn dat burgers en andere welwillende organisaties alles in het werk stellen en proberen het klimaat te redden, maar dat een omstreden afvaloven, zonder dat ze iets in de weg wordt gelegd, blijkbaar ongelimiteerd aardgas mag gebruiken om een andere omstreden fabriek in stand te houden.”

 

Uit de mer-evaluatie blijkt overigens dat Omrin ook in de milieueffectrapportage de aanwezigheid van de bypass heeft verzwegen. De bypass is een omleiding rond de rookgasreiniging. Deze is meerdere keren gebruikt en dan is er sprake van ongefilterde uitstoot. Omrin ontkende eerder het bestaan van deze bypass, en het gebruik is inmiddels aan banden gelegd. Verder blijkt uit de mer-evaluatie dat de afvaloven - ontworpen voor Fries afval - eveneens vuilnis verwerkt uit Gelderland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland en Flevoland.

|Doorsturen