Nieuws

Afvaloven Nee dwingt Raad van State tot zelfreflectie

DEN HAAG – Moet de Raad van State terugkomen van een eerder oordeel over de uitstoot van zoutzuur bij de afvaloven van Omrin? Dat lijkt haast niet anders nu advocaat Henri Sarolea de Raad heeft geconfronteerd met een bericht van de milieudienst van de Europese Commissie. En dat bericht maakt duidelijk dat een uitspraak van de Raad uit 2015 niet juist kon zijn.

Sarolea vroeg namens Afvaloven Nee de Raad gisteren om met de kennis van nu opnieuw een oordeel te geven over de uitstoot van zoutzuur bij Omrin. Volgens hem overtreedt Omrin de norm. Maar de provincie weigert op te treden. De rechtbank in Groningen gaf de provincie vorig jaar gelijk. Daarbij werd verwezen naar de uitspraak van de Raad uit 2015.

 

Maar die deugt dus niet, vindt Sarolea met steun van de Europese Commissie. De discussie gaat over de metingen van de uitstoot van zoutzuur. Die metingen kunnen niet altijd even secuur zijn en daarom mag een correctie op het meetresultaat worden toegepast. De provincie gaat daarbij veel te ver, aldus Sarolea.

 

De provincie houdt echter vast aan de correctie die steeds is toegepast. Daarvoor denkt de provincie steun te hebben in de regels voor het meten van de uitstoot van zoutzuur. Die zijn in 2015 nog eens door de Raad bevestigd.

 

Maar nu staat de Raad dus voor de keus of dat oordeel uit 2015 wel deugt. Terugkomen van een eerder oordeel doet de Raad niet graag. Maar mogelijk brengt het bericht van de Europese Commissie de Raad nu toch tot inkeer. De Raad overweegt nog of misschien onafhankelijke deskundigen ingeschakeld moeten worden. Die zouden de Raad dan kunnen adviseren hoe de meetresultaten die Omrin en de provincie toepassen, gecorrigeerd moeten worden.

 

De Raad kan ook besluiten om juridisch advies te vragen aan het Europese Hof van Justitie voor een juiste uitleg van de regels. Maar de Raad kan ook besluiten dat de provinciale milieudienst een nieuwe en juiste berekening moet maken.

 

Volgens Sarolea kan dat betekenen dat de afvaloven in het slechtste geval moet worden stilgelegd vanwege te veel uitstoot van zoutzuur. Hij wees de Raad ook op klachten bij omwonenden. Die hebben regelmatig last van prikkelende ogen.

Het oordeel van de Raad volgt binnen enkele maanden.

|Doorsturen