Nieuws

Afvaloven drukt financieel resultaat Omrin

Omrin heeft in 2018 een netto bedrijfsresultaat gehaald van 2 miljoen euro. Dat is ruim 2 miljoen minder dan een jaar eerder. Het resultaat wordt onder andere gedrukt door de vele storingen van de afvaloven; hierdoor kon minder afval worden verwerkt.

Omrin liet verder een stijging zien van de omzet, van 99 naar 106,3 miljoen euro. Omrin meldt in een persbericht dat de omzet steeg door de grotere hoeveelheid gescheiden kunststoffen door de start van de nieuwe Kunststof Sorteer Installatie (KSI) op Ecopark De Wierde, de hogere productie van groengas, hogere energieprijzen en een grotere hoeveelheid (niet-recyclebaar en niet-brandbaar) gestort afval op Ecopark De Wierde. 

Voor 2019 verwacht Omrin een stijging van het resultaat. Doordat de ketel van de afvaloven is gereviseerd, zou de installatie dit jaar meer beschikbaar moeten zijn. “Ook de verdere ontwikkeling van de KSI en de verbeteringen die doorgevoerd zijn in de gasproductie uit de vergisting zullen naar verwachting leiden tot hogere resultaten.”

Het aantal aandeelhoudende gemeenten, gecombineerd van Afvalsturing Friesland NV en Fryslân Miljeu NV, groeide tot 35. Daarmee verwerkt Omrin het huishoudelijk afval van ruim 1,1 miljoen Nederlanders. Door deze toename van de nascheiding van afval stijgt ook de milieuwinst door Omrin. In ‘Omrin-gebied’ ligt het scheidingspercentage van 71% ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van 57%. Bovendien rijdt al 70% van de (inzamel)voertuigen van Omrin fossielvrij, op groengas, met als streven alle voertuigen in 2021.

Omrin stimuleert als ‘circulair partner’ het verduurzamen evenementen en festivals zoals de Tall Ship Races, Welcome to the Village en het Oranjewoudconcert. “Door onder andere duurzame inzameling, verwerking en reiniging kunnen we er samen aan werken om evenementen nog duurzamer te maken, met meer milieuwinst.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda