Nieuws

“Wat hiene wy in moaie tiid yn Harns”

Afscheidstournee Hindrik van der Meer

Tegenwoordig woont hij in Jorwert, maar lang geleden woonde hij in Harlingen. En twaalf jaar geleden richtte hij het ‘Kwartettekoar’ op. Nu hij 80 is, is de tijd aangebroken voor om afscheid te nemen van dit koor. Dat doet Van der Meer met een afscheidstournee langs Friese Kerken. Aanstaande zondag (7 juli) in de Grote Kerk van Harlingen tijdens een bijzondere dienst.

Door Ubbo Posthuma

De schoolklas Chr. ULO in het jaar 1967. Links met bril Hindrik van der Meer.

Van der Meer rondde het conservatorium te Groningen af en was in de periode 1962 tot 1972 naast muziekleraar ook docent tekenen en Frans op de Chr. ULO, toen gehuisvest op de ZO Singel. Voor zijn benoeming op de ULO werkte Van der Meer samen met zijn echtgenote Beitske op Nederlands Nieuw-Guinea, nu Papoea. Door de politieke ontwikkelingen daar werd dit land in 1962 bij Indonesië gevoegd en ze moesten terugkeren naar Nederland. Dat gold ook voor veel Ambonese families.

 

Door de aanstelling als leraar op de Chr. ULO kwamen ze in Harlingen terecht. In de eerste tijd bivakkeerden zij in hotel Anna Casparii, omdat er geen woning beschikbaar was. Later kregen ze een woning in de Schaepmanstraat. “Een slecht huis dat erg gehorig was”, aldus Van der Meer. Om die reden verhuisden ze naar de P.J. Troelstrastraat en woonden daar met heel veel plezier naast de familie Helffrich.

 

Vanwege de strenge winter van 1963 kwam een groot aantal Ambonezen naar Harlingen. In de zomerhuisjes van Makkum, waar ze in eerste instantie opgevangen waren, was het vanzelfsprekend veel te koud. Ze werden gehuisvest in het voormalige ziekenhuis met centrale verwarming, dat toen Ostoerio heette.

Omdat Hindrik - toen nog Henk - en Beitske de taal en de leefwijze van de Ambonezen kenden, konden ze voor die gezinnen veel betekenen. “Hoewel de oudere Ambonezen uit die tijd al zijn overleden, hebben we met veel van hun kinderen nog steeds contact”, zegt Hindrik.

 

Op muzikaal gebied heeft hij heel veel in Harlingen gedaan. Zowel op school en in de kerk, als bij de muziekkorpsen. Ook richtte hij een schoolkoor op, hetgeen op een ULO heel uitzonderlijk was. Het koor trad op bij Omrop Fryslân, maar ook op Harlinger feestdagen en in de rusthuizen. Hij vertelt over een optreden met Kerst in het Oud Burger Weeshuis waar geen openbare ruimte was en zijn leerlingen in de gang onder aan de trap stonden te zingen. Dit terwijl de bewoners op hun kamertjes zaten te luisteren.

Samen met Henk Sytsma, Klaas Koornstra, Tseard Faber en kapelaan Henk Kroon zette hij oecumenische jongerendiensten op in dezelfde Hervormde Kerk waar hij zondag zijn afscheid viert. Ook bij het werk voor geestelijk gehandicapten werd hij ingeschakeld. Van der Meer: “Samen met mevrouw Heininga-Van der Zee, die heel veel voor deze groep deed, verzorgden we wel uitstapjes. Wij denken dan ook graag terug aan onze Harlinger tijd.”

 

In 1972 vertrok de familie Van der Meer naar Sneek, waar Hindrik een baan als leraar muziek kreeg aan Pabo ‘De Him’. In die tijd maakte hij meer dan honderd Friese kinderliedjes. In hun streek ‘De Legeaën’ richtte hij het koor ‘Auke Roukes’ op. Het koor met een groot Fries volksliedrepertoire groeide uit tot 100 leden en heeft vijftien jaar bestaan. Twaalf jaar geleden richtte hij het provinciale ‘Kwartettekoar’ op. Het doel van dat ook weer heel grote koor was een ‘briedplak’ te zijn voor nieuwe Friestalige liturgie. Eppie Dam - hij is zondag ook aanwezig - schreef nieuwe hedendaags georiënteerde liedteksten en Hindrik componeerde de muziek.

 

Nu hij afscheid neemt, heeft het koor het initiatief genomen hem te eren met een bundel getiteld ‘Hertslach’. In deze bundel staan 80 liederen van zijn hand. Ook bood het koor de Friese kerken aan nog een keer met Hindrik langs te komen voor een afscheidstournee. Van de 43 kerken die ingingen op het aanbod is de Grote Kerk van Harlingen er één. Harlingen is inmiddels de 27e kerk die bezocht wordt. Het is een dienst zonder preek. “De preek zit in de liederen, en die zijn gemakkelijk mee te zingen” aldus Van der Meer. Ook muzikanten en kinderen komen mee.

De bundel Hertslach (Hartslag), waarvan inmiddels al zo’n 1000 exemplaren zijn verkocht, is zondag ook verkrijgbaar. Stiekem hopen Hindrik en Beitske dat er ook oud-leerlingen en andere kennissen van vroeger komen. “Wat zou het mooi zijn hen te ontmoeten!” Zondagmorgen 7 juli vanaf 9.30 uur.

|Doorsturen