Nieuws

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân is op zoek naar inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die mee willen denken over gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn, jeugdzorg en werk en inkomen.

De Adviesraad adviseert de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke bij de vorming van sociaal beleid. Het gaat om beleid op het terrein van jeugd, werk en inkomen of zorg en welzijn. De ASD wil dus graag in contact komen met mensen uit de regio die zich willen inzetten voor de inwoners die een beroep moeten doen op een uitkering of voorziening op grond van één van deze wetten. Meer informatie is te vinden op: www.asdnwf.nl.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda