Nieuws

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân is op zoek naar inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die mee willen denken over gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn, jeugdzorg en werk en Inkomen.

De Adviesraad adviseert bestuurders van de gemeenten en van de Dienst Noardwest Fryslân over beleid rond onder andere de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De ASD wil dus graag in contact komen met mensen uit de regio die zich willen inzetten voor de inwoners die een beroep moeten doen op een uitkering of voorziening op grond van één van deze wetten. Meer informatie op: www.asdnwf.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda