Nieuws

75.000 Harlinger betonblokken op Afsluitdijk

HARLINGEN – Er komt een (tijdelijke) betonblok-fabriek aan de Nieuwe Industriehaven, die per dag 100 ‘Levvel-blocs’ gaat maken voor de versterking van de Afsluitdijk. In totaal worden er ongeveer 75.000 van deze betonblokken aan de Waddenzijde geplaatst, waar eveneens een extra fietspad komt. Het werk moet eind dit jaar van start gaan. Dat heeft Rijkswaterstaat gisteren bekendgemaakt.

Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Dat gebeurt samen met aannemerscombinatie Levvel, een consortium van Van Oord, BAM en Rebel. Levvel gebruikt voor de verhoging innovatieve en speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde betonnen elementen, de zogenoemde Levvel-blocs. Deze blokken wegen circa 6500 kg per stuk, zijn zeer sterk, hebben een golf-remmende werking en zijn eenvoudig te plaatsen.

 

Er worden in Harlingen ongeveer 100 blokken per dag in een volledig geautomatiseerd proces geproduceerd en per schip naar de dijk vervoerd. Vanaf een kraanponton worden de in totaal ongeveer 75.000 Levvel-blocs geplaatst.

 

Door zijn symmetrie en regelmatige plaatsingswijze geeft het blok een rustig beeld dat het strakke, autonome karakter van de dijk versterkt. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water worden ook de spuisluizen versterkt en twee stormvloedkeringen gebouwd.

 

Spuien en pompen

Het sluiscomplex bij Den Oever wordt uitgebreid met nieuwe spuisluizen in de tusseneilanden. Zo kan meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer instroomt.

 

Bij een hoge waterstand in de Waddenzee is spuien niet mogelijk. Daarom bouwt Levvel in Den Oever ook twee grote pompgemalen. De pompen hebben een zeer laag energieverbruik en zijn visvriendelijk. De energie voor de pompen wordt op duurzame wijze opgewekt met 2,7 hectare zonnepanelen bij Den Oever. Met de maatregelen zorgen Rijkswaterstaat en Levvel ervoor dat de Afsluitdijk tot ten minste 2050 weer bestand is tegen de kracht van het water.

 

Vismigratierivier

Om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te herstellen voor trekvissen legt De Nieuwe Afsluitdijk (een samenwerking tussen de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen) een Vismigratierivier aan, een 4 kilometer lange vispassage met daaromheen een ecologisch gebied dat toegankelijk is voor bezoekers. Levvel realiseert de opening in de Afsluitdijk voor de Vismigratierivier.

 

De Afsluitdijk is grotendeels met mankracht gebouwd. De basaltblokken werden steen voor steen op hun plek gelegd, daarbij waren destijds ongeveer 5000 arbeiders betrokken. Ook nú zal het werk aan de Afsluitdijk voor werkgelegenheid zorgen. In de piekperiode zullen circa 800 mensen op en rond de Afsluitdijk werkzaam zijn. Levvel creëert duurzame werkgelegenheid door naar verwachting 100 arbeidsplekken in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (werkzoekenden).

 

Voetgangersbrug

Om bezoekers beter te faciliteren heeft De Nieuwe Afsluitdijk een aantal initiatieven genomen die Rijkswaterstaat meenam in de opdracht aan Levvel. Zo komt er een extra fietspad aan de kant van de Waddenzee, over de gehele dijk. De ruimte rond het karakteristieke Monument van Dudok wordt verbeterd en beter toegankelijk gemaakt voor het publiek. De huidige voetgangersbrug wordt verplaatst waardoor het verticale karakter van het monument wordt versterkt. Bij Kornwerderzand loopt straks een nieuwe wandelroute waar voetgangers naar de Vismigratierivier kunnen wandelen.

 

Planning

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk starten naar verwachting eind 2018 en duren tot eind 2022. Doordat Levvel de werkzaamheden zoveel mogelijk zal uitvoeren vanaf het water, wordt de hinder voor weggebruikers aanzienlijk beperkt.  Na de afronding van de werkzaamheden blijft Levvel voor 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Tijdens de aanlegperiode zal Levvel ook bootexcursies organiseren vanuit het Afsluitdijk Wadden Center om geïnteresseerden inzicht te geven in de productie en plaatsing van de Levvel-blocs.     

 

Levvel

Levvel is een consortium gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel. De naam Levvel is gebaseerd op ‘Lely’s Erfgoed Veiliggesteld’ (de Afsluitdijk is een werk van de Nederlandse ingenieur Cornelis Lely). Daarnaast verwijst de naam naar het peilbeheer van het IJsselmeer en het keren van hoog water, twee belangrijke functies van de Afsluitdijk.

|Doorsturen