Nieuws

50-Plussers kaatsen als jonge honden

Zaterdag was er weer veel kaatsspektakel op het Eendracht-kaatsterrein. KNKB heren 50+ met 14 parturen. Vanaf 10.00 uur werd er gekaatst (door elkaar loten met een verliezersronde) om tassen met levensmiddelen.

Door Ubbo Posthuma

In het begin was het wat miezerig, maar later op de dag klaarde het op. Eigenlijk was het ideaal kaatsweer. De leiding beruste bij Tjibbina Postma en Age Tichelaar. Harlingen was vertegenwoordigd door Pollie Kwast, Teake Koster, Piet de Groot, Peter Kwast, Simon de Groot, Douwe Broersma, Eddy Sjollema en Ludwig Seerden. Weliswaar geen echte ouwe seun, maar wel met 25 procent Harlinger DNA, onlangs in een onderzoek op de universiteit van Maastricht vastgesteld.

 

Er waren spannende partijen bij, die op het scherpst van de snede werden gespeeld. “Die knapen binne nog su vuul as jonge honden”, liet scheidsrechter Age Tichelaar weten. Hij straalde autoriteit uit, waarbij niemand met hem in discussie ging of durfde. “Niet lulle maar kaatse”, was Age’s devies.

 

Intussen zat voorzitter Jan Nieuwenburg in ‘rekenkundig centrum ’t Skuulhoekje’ de stand bij te houden. Rond 16.30 uur waren de heren uitgekaatst en kon de definitieve stand opgemaakt worden. Jouke Reitsma en Yvonne Stam verrichtten achter de bar goed werk door de bijna uitgedroogde kaatsers van het nodige vocht te voorzien. Vervolgens nam voorzitter Nieuwenburg het woord, en hij bedankte alle vrijwilligers en scheidsrechters die deze partij weer tot een goed einde hadden gebracht en ging samen met rechterhand Douwe Broersma over tot de prijsuitreiking.

 

Uitslag winnaarsronde

1) Jan Buitenga, Piet Zondervan en Sjouke de Groot. Zij ontvingen de kransen, de tas met levensmiddelen en een medaille. 2) Tiede Boorsma, Simon de Groot en Jan de Jong. En een gedeelde derde plaats voor Sipke Hiemstra, Auke Akkerman en Dirk Machiela, en Bauke Posthuma, Murk de Jong en Peter Kwast.

Verliezersronde

1) Johannes Siegersma, Anno Miedema en Teake Koster, 2) Henk Woppenkamp, Ludwig Seerden en Maikel Versnel.

De levensmiddelentas van de Plus was voorzien van een prachtige foto van de Harlinger haven en op de andere kant de leuze ‘100% Ouwe Seun’. Sommige Franekers hadden vooral met deze uitdrukking wat moeite, maar namen de tas toch maar mee naar huis.

|Doorsturen