Nieuws

35 Jaar Telefooncirkel Harlingen

Omzien naar elkaar. Dat gebeurt al 35 jaar bij de Telefooncirkel in Harlingen. Elke dag zorgen vrijwilligers voor een goede morgen, ook tijdens de feestdagen en in de vakanties.

35 Jaar geleden werden de eerste telefoontjes gepleegd door de toen pas opgerichte Telefooncirkel van het Rode Kruis afdeling Harlingen. Op initiatief van de toenmalige Vrouwenraad werd er een werkgroep opgericht en in maart 1986 startte deze groep met acht deelnemers en vier begeleidsters. Ook toen lag de nadruk vooral op het sociale vlak; omzien naar elkaar en voorkomen dat iemand dagenlang in een isolement verkeert. 

Door deel te nemen aan de Telefooncirkel waren mensen langer in de gelegenheid om zelfstandig  te blijven wonen en zodoende hun eigen regie te behouden. Vanaf het prille begin zijn er nog steeds 3 dames betrokken bij de Telefooncirkel mevrouw M. Teeuwen als deelneemster, mevr. M. Sijtsma als activiteitenbegeleidster en mevrouw J. Schaafsma als inval-begeleidster.

Na jarenlange samenwerking, zag het Rode Kruis zich in 2018 helaas genoodzaakt om alle sociale activiteiten af te stoten en zich volledig te gaan richten op de noodhulp in een snel veranderende wereld. Zodoende is toen besloten om per 1 januari 2019 verder te gaan met het Ouderenwerk van de gemeente Harlingen.

Ook tijdens de huidige corona-pandemie blijkt maar weer dat de Telefooncirkel nog steeds actueel is, met intussen maar liefst 32 deelnemers, verspreid over 5 cirkels. Het dagelijks contactmoment via de telefoon voorziet in een sociale behoefte, juist nu de mogelijkheden beperkt zijn.

Zodra de vaccinaties achter de rug zijn en de beperkingen weer wat zijn ingedamd, zullen ook zeker de zeer gewaardeerde ontmoetingen en uitjes weer worden hervat en kan het glas met elkaar worden geheven op deze mooie mijlpaal. 

Meer informatie? Kijk op info@deskule.nl of bel met Anneke Raven (0517-416437) of Uilkje de Boer (0517-414764).

|Doorsturen

BuienradarAgenda