Sorteer

Evenement - Twee Steden wandeltocht Franeker-Harlingen

Adres
Locatie De Trije
Straat Jan Rodenhuisplein 3
Plaats Franeker
Land Nederland
Evenement informatie
Datum 29-2-2020 08:30

Wandelsportvereniging Friese Lange Afstand Lopers (FLAL) organiseert zaterdag 29 februari een wandeltocht vanuit Franeker naar Harlingen, en terug. De start is in de kantine van sporthal De Trije (Jan Rodenhuisplein 3 te Franeker). Start 50 km van 8.30 tot 8.45; start 40 km tussen 9.00 en 9.15 en start 25 km van 9.00 tot 9.30. Naar verwachting is iedereen terug in Franeker voor 18:30 uur.

Veel wandelaars hebben de tocht van Harlingen naar Franeker gemaakt, hetzij als onderdeel van de klassieke elfstedentocht in de hemelvaartsweek, dan wel als onderdeel van het nieuwe 11-stedenpad. En nu gaat FLAL de beide steden in rondwandelingen met elkaar verbinden.

De 25 km-lopers maken kennis met beide steden via een afwisselende route langs de noordwestrand van Franeker, via een paar kleine terpdorpjes (met een eerste rust) en door het centrum van Harlingen naar het keerpunt in de Waddenhal. De terugreis gaat door een ander deel van Harlingen en vervolgens langs het Van Harinxmakanaal terug richting Franeker om over het terrein van een voormalig landgoed (nu terrein van een GGZ-instelling) weer bij de oude binnenstad uit te komen.

De 40 en de 50 km-lopers gaan ‘om de Noord’: langs een paar andere, heel karakteristieke terpdorpen (met twee van de drie rustlocaties) en voor een deel ook langs de zeedijk (desgewenst over de zeedijk). Zij maken gebruik van enerzijds heel oude (kerke-)paden en dijkjes, anderzijds van gloednieuwe paden die zijn aangelegd in de afgelopen jaren. Het gebied heeft te maken met bodemdaling (door zoutwinning) en met zeespiegelstijging. Dat betekent dat de akkerbouw last dreigt te krijgen van (meer) zoute kwel, en daartegen zijn maatregelen genomen die de oplettende wandelaars op de 40 en de 50 km kunnen zien. Gelijktijdig met deze maatregelen heeft men ook nieuwe bruggen en hier en daar nieuwe paden aangelegd, en daarvan kunnen de wandelaars gebruikmaken. Voor de 40 en 50 km-lopers ligt er een vouwblad klaar met daarop een korte uitleg van de bijzonderheden die onderweg te zien zijn. Voor de terugreis vanuit Harlingen is het traject van alle drie afstanden hetzelfde.

Meer info op www.flal.nl.

Lees meer »

BuienradarAgenda