Sorteer

Evenement - Alzheimer Café Noordwest Friesland

Adres
Locatie Saxenoord
Straat Prinses Beatrixstraat 1
Plaats Franeker
Land Nederland
Evenement informatie
Datum 23-10-2018 19:30

Op dinsdag 23 oktober is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland in woonzorgcentrum Saxenoord te Franeker (Prinses Beatrixstraat 1). De zaal is open vanaf 19.00 en het programma begint om 19.30 uur. Het thema van de avond is ‘Ergotherapie thuis’ en wordt gepresenteerd door Jeanette van der Veght en Jellianne Bergsma, ergotherapeuten bij de Kwadrant groep.

Zij vertellen wat ergotherapie inhoudt en hoe u hiermee zo lang mogelijk uw zelfstandigheid kunt behouden bij dementie. Daarnaast gaan de spreeksters in op het EDOMAH-programma. Dit is ergotherapie aan huis bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid te kunnen doen. De ergotherapeuten geven uitleg over de werkwijze van EDOMAH en daarnaast praktische adviezen. Het programma zal zoveel mogelijk interactief zijn en de inhoud van de avond zal mede worden bepaald door vragen en ervaringen.

Het Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie,  hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, Ouderenwerk Waadhoeke.

Lees meer »