Nieuws

Voedselbank krijgt ‘draagspeld’ en bruine vloot ‘Boei van Harlingen’

Afgelopen week zijn de ‘gemeentelijke draagspeld’ en ‘Boei van Harlingen’ uitgereikt. Dit jaar kon dat vanwege corona niet tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie maar de prijzen zijn als verrassing naar de winnaars gebracht.

Cees Glashouwer ontvangt de draagspeld en oorkonde van burgemeester Roel Sluiter. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Voorzitter Cees Glashouwer van de Stichting Voedselbank de helpende hand Harlingen heeft de gemeentelijke draagspeld in ontvangst genomen. De gemeente reikt de draagspeld uit aan iemand die zich op bijzondere wijze inzet voor de Harlinger samenleving. Burgemeester Roel Sluiter: “Hoewel een voedselbank eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, voorziet hij wel in een duidelijke behoefte en zijn we blij dat het goed gaat met de voedselbank in Harlingen. Het is ook een heel goede voedselbank. Onder andere door de inspanning van alle vrijwilligers geeft de Voedsel- en Warenautoriteit de voedselbank het cijfer 9,6 voor de kwaliteit van de geleverde producten.”

Boei van Harlingen

De ‘Boei van Harlingen’ gaat dit jaar naar de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH). De Boei van Harlingen wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of personen die de gemeente Harlingen op positieve wijze onder de aandacht weten te brengen. Wethouder Paul Schoute: “Harlingen heeft de grootste bruine vloot van Nederland en zorgt als banenmotor voor miljoenen omzet in de regio. Winkels, leveranciers en ondernemers in recreatie en toerisme zowel klein en groot profiteren daar allemaal van mee en zorgen samen voor werkgelegenheid, plezier en vertier. Laten we hopen dat de vloot snel weer uit kan varen en dat de levendigheid in de stad terugkeert. En dat opstappers weer kunnen ervaren hoe mooi de stad, het wad en de eilanden zijn. De bruine vloot bepaalt in belangrijke mate de identiteit van de stad. Ze geeft daarmee kleur en zorgt voor een positieve bijdrage aan het imago van de stad. In dit coronajaar willen we jullie laten voelen hoe trots we op jullie zijn en laten weten dat we als gemeente jullie steunen waar dat kan. Denk aan het kwijtschelden van de haven- en kadegelden.”

Paul Scheffer (links) ontvangt de Boei van Harlingen uit handen van wethouder Paul Schoute. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

|Doorsturen

BuienradarAgenda