Nieuws

RSG Simon Vestdijk tot en met woensdag dicht

HARLINGEN – Rsg Simon Vestdijk gaat morgen niet open: ouders zijn zojuist per e-mail op de hoogte gesteld over een voorlopige sluiting, tot en met aanstaande woensdag.

“Ons uitgangspunt was om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren was”, schrijft het College van Bestuur OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) in de e-mail. “De ontwikkelingen gaan nu snel: er is een oproep van de Federatie van Medisch Specialisten om scholen te sluiten en de onrust onder u als ouders, onze leerlingen en medewerkers neemt toe.”

Het College van Bestuur vindt het van groot belang maatregelen in te zetten om de verdere uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het college stelt de veiligheid van de leerlingen en hun familiekring, de medewerkers en andere nauw betrokkenen voorop. Daarnaast wil het college onrust wegnemen en helderheid verschaffen. Daarom is besloten tot een “voorlopige sluiting”, tot aanstaande woensdag 18 maart.

Het College van Bestuur: “Het sluiten van de scholen voor onderwijsactiviteiten geeft ons de mogelijkheid om de landelijke ontwikkelingen af te wachten. Bovendien geeft het ons enige tijd en ruimte om te kijken hoe wij ons onderwijs in een andere vorm door kunnen laten gaan als blijkt dat onze scholen ook na 18 maart dicht moeten blijven. Daarbij ligt onze hoogste prioriteit bij de examenleerlingen.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda