Nieuws

Project Jongeren op Gezond Gewicht succesvol in Harlingen

In Harlingen draait sinds 2014 het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Dit project bevordert structureel een gezonde en actieve leefstijl van jonge inwoners. Vorige week ondertekenden wethouder Erik de Groot (jeugd) en Harry Boon (sport) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de landelijke JOGG-organisatie.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

De JOGG-aanpak is succesvol in Harlingen. Gezondheid staat vaker op de agenda en er is steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl bij het organiseren van activiteiten. Ook wordt een gezonde leefstijl in steeds meer beleid en programma’s verankerd bij scholen, verenigingen en samenwerkingspartners.

Wethouder Erik de groot: “De cijfers van de Jeugdmonitor lijken positief. Zo was tot 2014 een stijging in overgewicht te zien. Daarna volgde stabilisatie en de laatste cijfers laten een daling van het overgewicht zien. Dit past bij het beeld dat we zien bij scholen en verenigingen waar veel meer water wordt gedronken in plaats van frisdrank en dat ook het traktatie- of pauzebeleid meer gericht is op een gezonde versnapering.”

Beweegteam Harlingen

Per 1 januari dit jaar beschikt de gemeente over het Beweegteam Harlingen. Dit team bestaat uit buurtsportcoaches en vakleerkrachten in dienst bij Sport Fryslân. Wethouder Harry Boon: “Samen met het Beweegteam en andere betrokken partijen gaan we op zoek naar koppelkansen en willen deze benutten om onze doelstellingen binnen de maatschappelijke opgaven te halen.” Elk jaar stelt het Beweegteam onder andere op basis van het JOGG en de ambities uit het Sportakkoord een jaarplan op met aanbod voor 0-100 jaar. Hierin is volop aandacht voor bewegen, (buiten) spelen, gezondheid, voeding, armoede, sporten en eenzaamheid.’

Meerjarenprogramma

JOGG is een meerjarenprogramma en stopt niet na zes jaar. In de eerste drie jaar is ingezet op draagvlak, verbinding en het enthousiasmeren van partijen. De tweede JOGG-periode is ingezet op het implementeren van beleid, het borgen van processen en uitvoeren van activiteiten. En nu na zes jaar is een nieuwe fase aangebroken waarin de betrokken partijen blijvend inzetten op de samenwerking, kennisdeling, verbindingen, bijsturen en activiteiten, aldus de gemeente Harlingen in een persbericht. “Het is een dynamisch proces waarin we blijven investeren.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda