Nieuws

Plan van aanpak voor natuur en educatie in Balklandpark

De gemeente werkt aan een stadspark, het ‘Balklandpark’, met ruimte voor sport, spel en recreatie. Bewoners van de Zuidergrachtswal hebben eerder dit jaar de gemeente uitgedaagd: ze vinden dat ze een beter plan hebben voor het noordelijk deel van het park. Een stadspark voor Harlingers, met rust, natuurbeleving en ruimte voor educatie. Inmiddels ligt er een uitgewerkt plan van aanpak.

Het noordelijk deel van het Balkland, eerder dit jaar gefotografeerd. (Foto: Gerard de Boer)

Toen de gemeente met een plan voor het Balklandpark kwam, zagen de bewoners van de Zuidergrachtswal weinig terug van rust, beleving en natuur – punten die eerder wel naar voren waren gekomen bij planvorming voor de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. En dus maakten de bewoners gebruik van het ‘Right to Challenge’; het recht om de gemeente uit te dagen: “We denken een beter, slimmer en aantrekkelijker plan te hebben”, aldus de bewoners, die zich hebben verenigd in een werkgroep. “Wij willen in plaats van een sport- en spelpark een biodiversiteitsgebied realiseren, voor mens en natuur, waar rust, beleving en educatie centraal staan.”

Wandelroutes

Het noordelijk deel van het Balklandpark moet een dubbelfunctie krijgen: een ecologisch stadspark dat bijdraagt een biodiversiteit, en daarnaast bezoekers wat biedt qua beleving, welzijn, kennisoverdracht en bewustwording. “Het park wordt een uniek onderdeel van een of meerdere wandelroutes door de stad en biedt een podium voor groene burgerinitiatieven”, aldus de werkgroep. Het park leent zich onder andere voor praktijkopdrachten van lagere scholen: “Kinderen kunnen op ontdekkingsreis en er is natuurlijke aanleiding om te bewegen.”

De gemeente Harlingen was wel te porren voor de uitdaging, maar had wel een eis: toon de maatschappelijke meerwaarde aan.

Volgens de werkgroep zijn de natuur en de biodiversiteit beter af in het ecologische park. Daarnaast is er al veel aandacht voor sport en spel in Harlingen, en blijft de natuur nog onderbelicht. “Door een mooie omgeving te creëren die respect afdwingt, denken we jongeren te kunnen inspireren”, aldus de werkgroep. En wat betreft welzijn: “Beleving van de natuur pur sang, dat is waar veel mensen blij van worden.”

Draagvlak

Ook educatie biedt meerwaarde en het park kan volgens Werkgroep Balklandpark-Noord rekenen op draagvlak. “De buurt is veel meer betrokken bij een plan waar ze zelf een aandeel in hebben gehad en waar ze voor honderd procent achter staan dan een plan dat door anderen bedacht is.” Dankzij de betrokkenheid én de verbondenheid van de bewoners, wordt de kans op overlast en verpaupering volgens de werkgroep aanzienlijk verkleind.

Het plan zelf biedt ook meerwaarde, stelt de werkgroep: “Met ons initiatief dragen we bij aan bestuurlijke vernieuwing en kunnen we dienen als voorbeeld en inspiratie voor overige burgerinitiatieven.”

De werkgroep heeft al veel positieve en enthousiaste reacties ontvangen, en een bondgenootschap gesloten met het Harlinger Kunstcollectief (de drijvende kracht achter de stadstuin aan de Kimswerderweg). De werkgroep werkt samen met een landschapsarchitect het voorontwerp uit. Ondertussen gaat de werkgroep Harlingers informeren en reacties ophalen. Een presentatie van de plannen staat op www.balklandpark.nl. De werkgroep bestaat uit Janneke Smitstra (bewoner binnenstad), Nadja Rientjes (bewoner Zuidergrachtswal), Lilian Fopma (bewoner Zuidergrachtswal) en Irma Abelskamp (deskundige permacultuur/biodiversiteit). De gemeenteraad zet volgende week de eerste stappen voor de aanleg van het Balklandpark en maakt naar verwachting ruim 1 miljoen euro vrij.

 

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda