Nieuws

Harlingen tekent voor sterk techniekonderwijs

Meer technisch geschoolde mensen op de arbeidsmarkt, om een de toenemende vraag te voldoen. Dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst Sterk TechniekOnderwijs voor de regio Noordwest-Fryslân. Dertien vmbo-locaties, vier ROC’s, acht bedrijvenkoepels en de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen ondertekenen morgen deze overeenkomst.

Op basis van deze overeenkomst gaan de dertien vmbo-locaties en de vier ROC’s in Noordwest-Fryslân, acht bedrijvenkoepels in dezelfde regio en de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen de komende jaren samen aan de slag om het techniekonderwijs in Noordwest-Fryslân te versterken en te promoten. Doel van de samenwerking is dat meer jongeren enthousiast worden voor het vak techniek, voor een technische opleiding kiezen en zo kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag naar technisch geschoolde medewerkers op de arbeidsmarkt.

De technische sector kampt met een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. Om hier verandering in te brengen en het techniekonderwijs landelijk een impuls te geven, heeft de overheid voor de komende vier jaar een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regio Noordwest-Fryslân is een van de ruim tachtig regio’s in Nederland die in het kader van deze subsidieverstrekking elk hun eigen programma ontwikkelen om de versterking van het techniekonderwijs in hun regio vorm te geven. Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst markeert de start van dit programma voor de regio Noordwest-Fryslân.

|Doorsturen

BuienradarAgenda