Nieuws

Arcadia naar Harlingen?

Geen Tall Ships Races in 2026 maar pas in 2029?

HARLINGEN - De gemeenteraad moet er deze maand nog over beslissen, maar het ziet ernaar uit dat Harlingen niet meedoet aan de Tall Ships Races in 2026. Onzekerheid over financiën brengt een te groot risico met zich mee, vindt het college van B en W: de totale kosten voor de gemeente kunnen oplopen tot ongeveer 2 miljoen euro. Als alternatief wil het college onderzoeken of Harlingen in 2025 voor een cultureel evenement kan aanhaken bij Arcadia. En het college wil onderzoeken of de Tall Ships Races in 2029 weer naar Harlingen kunnen komen.

Het bestuur van Stichting Harlingen Sail is verbaasd over het voorstel, dat volgende week op de gemeenteraadsagenda staat. “We zijn flabbergasted”, zegt voorzitter Jan Reier Arends. “We waren juist met medewerkers van de gemeente bezig met de voorbereiding voor een bidbook voor 2026.” Het plan van het college van B en W kwam vorige week zonder overleg als een mededeling binnen bij Stichting Harlingen Sail, zegt Jan Reier Arends. “Een domper. Er is ook niet met STI overlegd (de Britse moederorganisatie van de Tall Ships Races, red.). Niemand weet nog waar de Tall Ships Races in 2029 worden gehouden; dat kan in de Baltic zijn of in Spanje.” Het gemeentebestuur is verbaasd over de opmerkingen van Arends. “We hebben de stichting en STI uitgebreid ingelicht”, zegt burgemeester Ina Sjerps. “Nog voordat het naar de gemeenteraad ging.”

Arbeidsmarkt

Harlingen beleefde in 2018 en 2022 succesvolle edities van de Tall Ships Races en logischerwijs stond 2026 weer op de agenda. De gemeenteraad gaf het college van B en W opdracht te onderzoeken of de organisatie in dat jaar haalbaar is. Het college verwacht dat de kosten aanzienlijk zullen stijgen terwijl bijdragen van bijvoorbeeld provincie Fryslân onzeker zijn.

De gemeente betaalde vorig jaar 680.000 euro (er was ingezet op een half miljoen). Door inflatie, toegenomen energiekosten en krapte op de arbeidsmarkt, is de verwachting dat de organisatie een stuk duurder zal worden in 2026. Daarnaast legde de organisatie van de Tall Ships Races in 2022 te veel druk op ambtenaren van de gemeente Harlingen. De gemeente wil daarom bij een volgende editie meer mensen inhuren, zodat de ambtenaren zich kunnen focussen op het reguliere werk. Dit zal de Tall Ships Races duurder maken.

Provincie

Verder is het onzeker of de provincie Fryslân weer financieel zal bijdragen. Met de komende Provinciale Statenverkiezingen voor de deur, met straks mogelijk een ander provinciebestuur, zal er voorlopig geen toezegging komen, terwijl Harlingen zich vóór eind maart zou moeten aanmelden voor de Tall Ships Races 2026.

Sail Training International (STI) verlangt (financiële) verantwoordelijkheid van de gemeente Harlingen. “De gemeente is verantwoordelijk voor het hele evenement, voor alles wat mis zou kunnen gaan”, zegt burgemeester Ina Sjerps. Als andere financiële bijdragen uitblijven, dan zou de gemeentelijke bijdrage richting 2 miljoen euro gaan. “Dat kunnen wij niet betalen”, zegt burgemeester Ina Sjerps. “De gemeentelijke financiën worden ook steeds krapper. Dat risico kunnen we niet nemen.”

Arcadia

Bijkomend punt is de 250e ‘verjaardag’ van de Verenigde Staten. In 2026 wordt daar de 250e verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 gevierd en veel tallships zetten dan koers naar de VS. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Tall Ships Races in Europa minder schepen kunnen verwelkomen.

Als alternatief voor de Tall Ships Races in 2026 wil het college van B en W samen met Arcadia in 2025 een cultureel evenement in Harlingen op poten zetten. Arcadia, een vervolg op Culturele Hoofdstad 2018, is een honderd dagen durend cultureel programma dat zich afspeelt in Friesland. Het wordt gemaakt door Nederlandse en internationale kunstenaars. Arcadia is in 2022 vooral bekend geworden door ‘Bosk’ in Leeuwarden. “Arcadia reageerde heel enthousiast om aan te sluiten bij een Harlinger evenement”, zegt Sjerps. “We willen iets moois organiseren dat past bij Harlingen.” Daarbij leeft het idee om een klein aantal tallships naar Harlingen te halen. “Er zijn dan wel veel tallships in de buurt”, zegt Jan Reier Arends. “Maar ze hebben best een strak schema.”

Het college van B en W wil onderzoeken of de Tall Ships Races in 2029 weer in Harlingen georganiseerd kunnen worden. “Dan hebben we meer zicht op de financiën en wat de provincie wil.” Ondertussen wil de gemeente blijven samenwerken met Stichting Harlingen Sail en het Tallships Experience Center overeind houden.

|Doorsturen

BuienradarAgenda