Nieuws

Denk mee over toekomstig Almenum

Op vrijdag 24 juli heeft u in de Harlinger Courant kunnen lezen over het op termijn en in fasen vervangen van het huidige Almenum door nieuwbouw. Het huidige Almenum is, zelfs met de meest uitgebreide renovatie, niet gereed voor een zorgeloze toekomst en een lange levensduur.  Het toekomstig Almenum blijft op de bestaande locatie aan het van Harinxmakanaal. Er liggen nu drie ideeën en de Stuurgroep Almenum nodigt bewoners, omwonenden en geïnteresseerden uit om hun mening te geven.

Bewoners en andere betrokken partijen zijn door de Stuurgroep Almenum op de hoogte gebracht met een brochure en film. Deze informatie is ook te vinden op de website www.debouwvereniging.nl van de Bouwvereniging. In de Stuurgroep Almenum zitten gemeente Harlingen, Stichting Huurdersbelangen Almenum, Huurdersvereniging Harlingen en De Bouwvereniging. 

Mening

De volgende stap is het maken van een stedenbouwkundig plan: hoe het nieuwe Almenum in de omgeving wordt ingepast. In dit plan moet duidelijk worden waar de woningen, woongebouwen en voorzieningen komen te staan. Maar ook waar het groen zich bevindt, waar geparkeerd kan worden en hoe de wegen en padenstructuur eruit gaat zien.

De stuurgroep wil een toekomstig Almenum voor de huidige bewoners en de volgende generaties. Zij nodigt daarom naast bewoners en omwonenden, ook toekomstige bewoners en geïnteresseerde inwoners van de gemeente Harlingen uit, om mee te denken over wat zij belangrijk vinden. Op www.almenumharlingen.nl kan iedereen tot 1 september 2020 zijn/haar mening geven over verschillende ideeën. Bijvoorbeeld: wat spreekt aan; wat past het beste in de bestaande omgeving?

Gesprek

Als mensen voorkeur geven aan een persoonlijk gesprek, dan kan er een afspraak gepland worden via 06-82223216 met woonconsulent Hilda Koster van de Bouwvereniging of met Jan Tuininga van de Stichting Huurdersbelangen Almenum (06-53316255). In overleg met Belangenvereniging Bewoners Midlumerlaan wordt er voor de direct omwonenden een bijeenkomst georganiseerd.

Scenario 1: verschillende woonvormen, met 130 gestapelde woningen (2 tot 6 verdiepingen), 16 woningen met kap en 128 parkeerplaatsen. Duidelijke verbindingen naar het Van Harinxmakanaal.

Scenario 2: lintbebouwing, met 130 gestapelde woningen (2 tot 6 verdiepingen), 21 woningen met kap en 136 parkeerplekken. Eén duidelijke verbinding naar het Van Harinxmakanaal.

Scenario 3: beschut wonen, met 138 gestapelde woningen, 12 woningen met kap en 129 parkeerplekken. Hoogte van de bebouwing 2 tot 3, en 4 tot 6 verdiepingen. Eén duidelijke verbinding naar het Van Harinxmakanaal.

|Doorsturen

B. Maskoun

2020-08-09 22:37:19

Huisnummer: A770

Ik vind scenario 2 interessant.

Een goede plan en veel succes.

mvg,

B. Maskoun

BuienradarAgenda