Nieuws

Commissie Mijnbouwschade: “Nulmetingen onmogelijk”

De landelijke Commissie Mijnbouwschade stelt dat het onmogelijk is nulmetingen te doen “omdat de bodem altijd in beweging is”. Ze wil inhoudelijk ook niets zeggen over alle metingen die in Harlingen worden uitgevoerd. Dat bleek vorige maand bij een bezoek van de Commissie Mijnbouwschade aan Harlingen. Voorzitter Jarig Langhout van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen: “Daarmee wordt de bodem weggeslagen onder de metingen die we samen met Frisia Zout, Gemeente Harlingen, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân laten doen in de Harlinger ondergrond. Wij meten om bewijs te vergaren, maar de Commissie wil niet zeggen wat er als bewijs telt om later schade te bewijzen. De Commissie stuurt ons hetzelfde moeras in als waar de Groningers in zitten.”

De commissieleden met van links naar rechts Siefko Slob, Piet van Staalduinen, voorzitter Rian Vogels en Margriet Drijver.

De voorzitter heeft geen begrip voor de uitspraken. “De Commissie Mijnbouwschade is door het rijk ingesteld om burgers met schade door zoutwinning te helpen bij hun schadeclaim. Wij verzamelen daarvoor al bewijs vóór de schade kan ontstaan en dat is uniek in Nederland. De vijf samenwerkende partijen in de Pilot Harlingen willen de problemen namelijk niet afwachten, maar vóór zijn. Kijk naar Wijnaldum: daar is 20 jaar na dato nog steeds onduidelijk of de ontstane schade nu wel of niet is gerelateerd aan de zoutwinning daar. Dat hebben wij de Commissie in ons gesprek ook voorgehouden: steek je licht op in Wijnaldum, daar zie je hoe het níet moet. De les van Wijnaldum is dat je nulmetingen moet doen.”

Anticiperen

Met de Pilot Harlingen wil de stichting de zoutwinning bij Harlingen tot een landelijk voorbeeld maken. Hoewel de bodemdaling nog kilometers ver weg is, worden er al 24 uur per dag metingen in de bodem gedaan. Bovendien is bovengronds historische bebouwing haarfijn vastgelegd. “Zo kun je een verband met de zoutwinning aantonen of juist weerleggen, mocht op termijn toch schade aan de stad ontstaan”, zegt Langhout. “Maar nu blijkt dat de Commissie niet wil zeggen of deze metingen als bewijs gaan tellen. Accepteert ze de gebruikte apparatuur, de meetfrequenties, vindt ze de wetenschappelijke onderbouwing van de meetmethodes overtuigend? Daarover wil de Commissie pertinent niets zeggen. Dan blijf je als burger alsnog met lege handen achter.”

Publieke middelen

Dat de Commissie Mijnbouwschade nulmetingen opeens als “onmogelijk” afdoet is wat de Stichting Bescherming Historisch Harlingen betreft onbegrijpelijk. “Kijk naar de wetenschap. De NAM geeft inmiddels miljoenen aan nulmetingen uit, in Harlingen werken we met Peter van der Gaag, die al decennia wereldwijd ervaring heeft met deze materie, en met met Antea Group, een internationaal ingenieurs- en adviesbureau. Die zouden dan allemaal van het padje zijn?” Maar echt fout, zegt Langhout, is dat je als burger wordt gemangeld door de overheid. “Aan de ene kant praten gemeente en provincie die mee over de Harlinger metingen, warm gesteund door het ministerie van Economische Zaken en door het Staatstoezicht op de Mijnen. En vervolgens laat de Commissie, die diezelfde overheid instelt om burgers bij te staan, in het midden of het allemaal wel zin heeft wat je meet. De Commissie en de metingen worden nota bene beide met publiek geld gefinancierd. Dan kan het niet zo zijn dat de inhoudelijke lijn verschilt. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”

|Doorsturen

Adriaan Houtenbos

2022-06-04 23:59:14

Het meten van bodemdaling behoort tot het wetenschappelijk domein van de Geodesie.

Met de bewering dat nulmetingen onmogelijk schuift een commissie zonder enige geodetische kennis een hele wetenschappelijke discipline terzijde en schaart zij zich in de rijen van klimaatontkenners, covid beleid en van Dissel bestrijders. 

Deze commissie dient het belang van de mijnbouw industrie en de overheid, niet dat van burger en  maatschappij. 

BuienradarAgenda