,

Adverteren

Flevomedia BV geeft twee titels uit: de Harlinger Courant en de Extra. De Harlinger Courant is een abonnementenkrant die twee keer per week verschijnt, de Extra verschijnt alleen op woensdag en wordt huis-aan-huis verspreid* in Noordwest-Friesland. Wilt u adverteren in één van deze twee titels? Neem dan contact op met ons op nummer 0517-430043. Wij geven u graag meer informatie over onze tarieven. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

*De Extra heeft het volgende verspreidingsgebied: Achlum, Arum, Dongjum Firdgum, Franeker, Harlingen, Herbaijum, Hitzum, Kimswerd, Kloosterlidlum, Midlum, Oosterbierum, Pietersbierum, Pingjum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum, Wijnaldum, Witmarsum en Zurich. Oplage 19.300 stuks.

Zie ook menu contact.

Buienradar

Poll

Er is op dit moment geen poll actief.

Bezoek- en inleveradres

Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen

Postadres:
Postbus 8
8860 AA Harlingen

 

Tel.: 0517 - 430043
Fax: 0517 - 419844

Twitter: @hacourant

 

Harlinger Courant maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.niet meer tonen